Storage Racking System
ระบบชั้นวางคลังสินค้า

ประเภทของระบบชั้นวางคลังสินค้า (Storage Racking System)

  1. Selective Pallet Rack
  2. Long Span Shelf & Medium Rack
  3. Multi-Rack System
  4. Mezzanine Floor System
  5. Micro Rack
  6. Drive-In Racking System

Screen Shot 2559-06-21 at 4.36.03 PM Screen Shot 2559-06-21 at 4.36.09 PM

Selective Pallet Rack

Screen Shot 2559-06-21 at 4.43.21 PMเหมาะ สำหรับการจัดเก็บที่มีหลากหลายประเภท และมีการนำสินค้าออกจากชั้นวางไม่พร้อมกัน สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าบนชั้นวาง ได้ตั้งแต่ 1,000-4,000 กก./ระดับชั้น (500-2,000 กก./Pallet) โดยเป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะ เข้าก่อน-ออกก่อน (First In-First Out) หรือ FI-FO

 

Screen Shot 2559-06-21 at 4.43.28 PMเป็นการจัดเก็บสินค้าบนพาเลท  ใช้ร่วมกับรถยกในการขนถ่ายสินค้า สามารถจัดเก็บแนวสูงได้ประมาณ 3-8 เมตร อีกทั้งยังสามารถออกแบบการจัดวางตามลักษณะของสินค้า

Screen Shot 2559-06-21 at 4.43.35 PM

Long Span Shelf & Medium Rack

Screen Shot 2559-06-21 at 4.47.53 PM

Screen Shot 2559-06-21 at 4.48.00 PM

 

 

 

 

เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าทั่วๆไป ที่มีน้ำหนักปานกลาง เช่น สินค้าที่บรรจุในลังในกล่อง หรือสินค้าที่แยกเป็นชิ้นเป็นอัน การเบิกจ่ายสินค้าโดยใช้มือ หรืออาจใช้ร่วมกับรถยกในการขนถ่ายสินค้า

Screen Shot 2559-06-21 at 4.48.08 PM

Medium Rack รองรับน้ำหนักของสินค้าได้ 300-600 กิโลกรัมต่อชั้น และ Long Span Shelf รองรับน้ำหนักของสินค้าได้ 600-1,000 กิโลกรัมต่อชั้น

วัสดุที่ใช้ปูบนชั้นเก็บสินค้า มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,ไม้ MDF, แผ่นชั้นเหล็ก,แผ่นตะแกรงเหล็ก

 Multi-Rack System

Screen Shot 2559-06-21 at 4.53.45 PMเป็นชั้นวางเก็บสินค้าที่เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้าน Hyper mart หรือร้านขายส่ง โดยเป็นการผสมระหว่าง ชั้นวางสินค้าชุปเปอร์มาร์เก็ต และ ชั้นวางคลังสินค้า โดยชั้นล่างใช้วางสินค้าหรือโชว์สินค้าเพื่อลูกค้าเลือกซื้อ ส่วนชั้นบนสำหรับเก็บสต๊อกสินค้า สามารถออกแบบให้เหมาะสมการใช้งานหรือเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท

Screen Shot 2559-06-21 at 4.53.52 PMแผ่นชั้นวางสินค้ารับน้ำหนัก 100 กก./ชั้น คานชั้นบนเก็บสต๊อก รับน้ำหนัก 500 กก./พาเลท

ชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างสามารถออกแบบ ตามการวางของสินค้าแต่ละประเภท เช่น วางแผ่นกระเบื้อง,วางบานประตู-หน้าต่าง,วางผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ,วางอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เป็นต้น

Mezzanine Floor System

Screen Shot 2559-06-21 at 4.56.32 PM

ระบบพื้นชั้นลอย “Mezzanine Floor System” เป็นระบบการจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้ได้ปริมาณให้มากขึ้น 2-3 เท่า เหมาะสำหรับเก็บสินค้า วัตถุดิบ คลังสินค้าทั่วไป หรือออกแบบเป็นสำนักงาน สามารถออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักมากถึง 300-1,000 กก./ตารางเมตร

Screen Shot 2559-06-21 at 4.56.38 PMแผ่นพื้นชั้นลอย มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,ไม้ MDF,แผ่นชั้นเหล็ก,หรือวัสดุอื่นตามความเหมาะสม ติดตั้งเคลื่อนย้ายง่าย ด้วยระบบ Knock Down

Screen Shot 2559-06-21 at 4.56.44 PM

Micro Rack

Screen Shot 2559-06-21 at 4.58.57 PMเป็นชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับวางสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เช่น กล่อง,อะไหล่ part ต่างๆ,อุปกรณ์สำนักงาน,วัสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก และสามารถปรับระดับชั้นได้

 

Screen Shot 2559-06-21 at 4.59.04 PMสามารถบรรทุกน้ำหนักของสินค้าบนชั้นวาง ได้ตั้งแต่ 100-150 กก. ต่อชั้น

Screen Shot 2559-06-21 at 4.59.10 PM

Drive-In Racking System

Screen Shot 2559-06-21 at 5.02.50 PMเป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบให้วางสินค้าติดๆกันตามแนวลึก ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 50 ถึง 80% เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันในแต่ละช่อง สินค้ามีลักษณะเป็น Pallet สินค้ามีจำนวนมากๆ แต่ชนิดสินค้าน้อย (ไม่หลากหลาย) มีการเข้า-ออกจำนวนมากๆ
Screen Shot 2559-06-21 at 5.03.00 PM
เมื่อมีสินค้าออก จะมีการเลื่อนสินค้าโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับสินค้าให้เลื่อนมาข้างหน้าซึ่งเรียกว่า ระบบ LIFO System (last in, first out) ทำให้สินค้าหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพScreen Shot 2559-06-21 at 5.02.55 PM