ธนาคูณอินเตอร์ร่วมกับเอเชียโมเดอร์นเวอร์คร่วมบริจาคเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆ ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน ผ่านมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ครับ