เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับโรงงานต้าฟงอินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยการรับบริจาคโลหิตให้กับกาชาดแก่งคอย จ.สระบุรี โดยเปิดรับบริจาคที่โรงงานต้าฟง ชั้น 3 สรุปบริจาคโลหิตได้จำนวน 23,200 ซีซี. บริจาคดวงตา 3 ราย และบริจาคอวัยวะ 3 ราย

ทั้งนี้ทางบริษัทต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ และขอขอบคุณพนักงานที่บริจาคโลหิตและอวัยวะทุกท่านครับ