Screen Shot 2559-06-19 at 9.33.19 PMคุณสมบัติ 5D ของประตูเหล็กLOGO Metalite

1. การปรับระดับบานประตูให้ได้ดิ่งทั้งสองแกน ทำได้ง่าย แม่นยำ และแข็งแรง เพราะมีระบบการปรับบานที่ออกแบบพิเศษเสริมอิสระรับบานพับ ทั้งที่บานประตูและวงกบ

2. ลดเสียงรบกวนจากภายนอก เพราะมียางรอบวงกบ

3. ลดฝุ่นละอองได้

4. ป้องกันการรั่วไหลของอากาศเย็นของเครื่องปรับอากาศสู่ภายนอก

5.ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย

รูปแบบของประตูเหล็ก / ประตูเหล็กกันไฟ แบบบานเดี่ยว / บานคู่

  • ประตูเหล็กผลิตจากแผ่นเหล็ก Cold Roll หรือ CR หนา 1.50 2 ชิ้น ประกบเชื่อมยึดและพ่นสีกันสนิม
  • ประตูเหล็กกันไฟ เป็นประตูเหล็กที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับทางหนีไฟ ตัวบานผลิตจากแผ่นเหล็ก Cold Roll ความหนา 1.50 2 แผ่น ประกบเชื่อมยึด และเสริมโครงสร้างด้วย Stiffener เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความหนาบาน 45 มม. บานพับแบบบู๊ท สเตนเลสขนาด 5.0 x 4.0 x 3.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน ภายในบานกรุด้วยฉนวนกันความร้อน Rockwool Density 100 กก./ม3 ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ในเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อใช้กับชุดคานผลัก หรือ Panic Bar จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

P103       P102

รายละเอียดวัสดุงานประตูเหล็ก และประตูเหล็กทนไฟ

ลำดับรายการประตูเหล็กทนไฟประตูเหล็ก
1วงกบเหล็กขนาด 2 x 4 x หนา 1.50 มม.

ยางกันควันรอบวงกบ

ขนาด 2 x 4 x หนา 1.50 มม.

ยางกันควันรอบวงกบ

2บานประตูเหล็กแผ่นเหล็ก Cold Roll หรือ CR หนา 1.50 มม. บานประตูมีความหนา 45 มม.แผ่นเหล็ก Cold Roll หรือ CR หนา 1.50 มม. บานประตูมีความหนา 45 มม.
3โครงสร้างภายในบานเสริมเหล็กรูปตัวซีหนา 1.50 มม. ระยะห่างไม่เกิน 200 มม.เสริมเหล็กรูปตัวซีหนา 1.50 มม. ระยะห่างไม่เกิน 200 มม.
4โครงสร้างบริเวณจุดรองรับอุปกรณ์เสริมเหล็กหนา 3.0 มม.เสริมเหล็กหนา 3.0 มม.
5ฉนวนทนไฟRockwool Density 110 กก./ม3 ทนไฟได้นาน 4 ชม. (ตามที่มาตรฐานกำหนด)
6วิธีการเชื่อมปราศจากตะเข็บปราศจากตะเข็บ
7บานพับบานพับแบบบู๊ทสเตนเลส ขนาด 5” x 4” x 3.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บานบานพับแบบบู๊ทสเตนเลส ขนาด 5” x 4” x 3.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน
8การทำสีพ่นสีกันสนิมพ่นสีกันสนิม