บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ โรงงานต้าฟงอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือจำนวน 18 ลัง ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดท่ามะปราง จ.สระบุรี โดยโรงเรียนวัดท่ามะปราง มีนักเรียนจำนวน 300 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนวัดท่ามะปรางแล้ว ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆและผู้ใหญ่ รักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น