Acoustic System

คือ ระบบกันเสียง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนจากภายนอก  ได้แก่ ห้องประชุม ห้องสัมนนา โรงภาพยนตร์ โรงถ่ายละคร เป็นต้น

พบกับนวัตกรรมใหม่ของ Acoustic System ที่นี่เร็วๆนี้