ระบบที่จอดรถหลายชั้นอัตโนมัติ M-Parking

ปัญหาการจราจรที่มีรถติดและปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเรื้อรังมานานสำหรับประเทศไทย ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ผนวกกับที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้พื้นที่อยู่อาศัยถูกจำกัดและมีการปรับราคาสูงขึ้น ตามกลไกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ อีกทั้งความจำเป็นในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีมากขึ้นทุกวัน ในขณะที่พื้นที่มีอยู่เท่าเดิม ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดและการหาที่จอดรถมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวจะเบาบางลงถ้าคุณเลือกใช้ระบบที่จอดรถหลายชั้นอัตโนมัติ M-Parking ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องที่จอดรถให้คุณได้

บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เอาใจคนรักรถ และแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ด้วยระบบที่จอดรถหลายชั้นอัตโนมัติ M-Parking ใช้งานง่าย สะดวกสบาย สามารถต่อเติมเป็นที่จอดรถในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ

เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้รถยนต์กันมากขึ้น ประกอบกับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในช่วงปีก่อนที่ผ่านมา อีกทั้งตลาดผู้ผลิตรถยนต์ก็มีการแข่งขันโปรโมชั่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม เป็นต้น จึงทำให้มีผู้สนใจใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ที่จอดรถไม่เพียงพอกับจำนวนรถยนต์ ดังนั้นระบบที่จอดรถอัตโนมัติ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาที่จอดรถได้

slide_pjs                          planview_pjs

ระบบที่จอดรถหลายชั้นอัตโนมัติ M-Parking เป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งระบบจอดรถได้แก่ อาคารชุด อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการผู้ใช้งาน

คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบที่จอดรถหลายชั้นอัตโนมัติ M-Parking

  1. เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
  2. เพิ่มมูลค่า
  3. ปลอดภัย
  4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. ลดต้นทุนการสร้างอาคารจอดรถ
  6. ติดตั้งง่ายและสามารถถอดประกอบได้
  7. สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการ
  8. ใช้งานง่าย สะดวก สบาย