เครื่องอบแห้ง

Heat Pump Dryer

เครื่องอบแห้ง Heat Pump Dryer เป็นนวัตกรรมการอบแห้งแนวใหม่โดยใช้ระบบปิด ซึ่งใช้วิธีการคายน้ำด้วยลมร้อน โดยลมร้อนจะพัดเข้าไประเหยเอาของเหลวและความชื้นที่อยู่ด้านในของวัตถุดิบนั้นออกมา และระเหยไปที่แผ่นทำความเย็น ความชื้นจะถูกควบแน่นผ่านลงไปที่น้ำ และพัดระเหยออกจากห้องอบไปเอง วิธีนี้จะไม่มีไอร้อนสูญเสียระหว่างขั้นตอนการอบ ประหยัดพลังงาน

hp002หลักการทำงานของเครื่องคือ การนำความชื้นออกจากวัตถุดิบ แต่ไม่ลดอุณหภูมิในตัววัตถุดิบ โดยการที่น้ำในวัตถุดิบจะถูกเปลี่ยนเป็นความชื้นในอากาศ จากการพาของลมร้อนแห้งที่ออกมาจากคอลย์ร้อน และลมร้อนที่มีความชื้นอากาศกลับมาควบแน่นกลายเป็นน้ำออกจากระบบ และเกิดกระบวนการนี้ซ้ำๆจนวัตถุดิบแห้ง ประสิทธิภาพในกระบวนการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อม

การอบแห้งด้วยลมร้อนระบบปิดนี้ เหมาะสำหรับผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประมง, สมุนไพรจีน, ยาสูบ, ผ้าลินินและเสื้อผ้า, การอบไม้ นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ภาพวาด, เคลือบไฟฟ้าสถิต ซึ่งได้คุณภาพหลังการอบแห้งแบบดีเกินคาด

เครื่องอบแห้ง เครื่องอบแห้งผลไม้ ตู้อบแห้ง เครื่องอบแห้งสมุนไพร ตู้อบแห้งผลไม้ ตู้อบไม้