โครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป 

         PRE-FABRICATION ROOF STRUCTURE

New Innovation Roof Structure ..5M

To Maintain High Standard & High Strength
To Maintain Fast Installation
To Maintain Low Cost
To Maintain High Quality
To Maintain Long Durability

Material

  • ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง High Tensile
  • คุณสมบัติของเหล็กมีค่า Yield Strength (Fy = 5,500 ksc.)
 • วัสดุเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีกันสนิม มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

S__12001290    _DSC0188

Design

 • การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง High Tensile (G550) ซึ่งมีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 5,500 ksc. ซึ่งสูงกว่าเหล็กโครงสร้างโดยทั่วไปที่มี Yield Strength = 2,400 ksc.
 • โครงสร้างจะถูกคำนวณให้เกิดความแข็งแรง โดยใช้ปริมาณเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานวิศวกรรมภายใต้หลักการ “Optimized Design”

รูปภาพ11     Screen Shot 2559-06-21 at 4.19.25 PM

Process

  • ผลิตจากเหล็ก Galvanize Steel ทุกชิ้นส่วน
  • ชิ้นส่วนจะถูกตัดตามแบบ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ
  • ชิ้นส่วนมีคุณภาพสม่ำเสมอ
  • สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ขนส่งง่าย
 • สามารถควบคุมปริมาณการใช้เหล็กอย่างเหมาะสม

Screen Shot 2559-06-21 at 4.19.17 PM

Installation   

 • โครงสร้างและชิ้นส่วนจะมีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายด้วยแรงคน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนักทุกชิ้นส่วน โครงสร้างเป็นเหล็ก Galvanize ไม่เป็นสนิม
 • ใช้ระบบยึดด้วยสกรูไม่ต้องเชื่อม ติดตั้งง่ายรวดเร็ว ใช้คนน้อยและสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพ
 • ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และค่าแรงส่วนงานหลังคา

ตารางเปรียบเทียบโครงหลังคาแบบเดิมกับโครงหลังคาสำเร็จรูป

รายละเอียดโครงหลังคาแบบเดิมโครงหลังคาสำเร็จรูป
การออกแบบใช้เวลาในการคำนวณ/ปริมาณเหล็กจะมากกว่าจากโครงสร้างการออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปริมาณเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานงานวิศวกรรม
การผลิตคุณภาพไม่แน่นอน /ผลิตตามความยาวของโรงงาน /ใช้เวลาติดตั้งผลิตตามจริงจากการออกแบบ / ลดเวลาการทำงาน
วัสดุเหล็กดำทาสีกันสนิม (Fy = 2,400 ksc.)เหล็กกล้ากำลังสูง G550 (Fy = 5,500 ksc.) Galvanized Steel
ความหนา2.3 mm. / 3.2 mm.0.75 mm.
ส่วนประกอบโครงสร้างC125 / C150 / C200C75
การประกอบการเชื่อมยึดด้วยสกรู
การป้องกันสนิมทาสีกันสนิมเคลือบสารป้องกันสนิม
ปริมาณเหล็กโดยเฉลี่ย15 kgm27 kgm2

คุณภาพเหล็ก

ไม่สม่ำเสมอ

คุณภาพแน่นอน

การติดตั้ง

ต้องการความชำนาญ / ควบคุมคุณภาพจากการเชื่อมติดตั้งง่าย / น้ำหนักโครงสร้างเบา

วัสดุมุง

กระเบื้องซีแพ็คโมเนีย / กระเบื้องลอนคู่ / Metal Sheetกระเบื้องซีแพ็คโมเนีย / กระเบื้องลอนคู่ / Metal Sheet

แป

เหล็กดำ / รูปแบบต่างกันแปเหล็ก Galvanized Iron