เอเชียโมเดอร์นเวอร์ค ร่วมกับ ธนาคูณอินเตอร์ ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆ มอบให้กับชมรมคนพิการบ้านธาตุก้าวหน้า ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี บริษัทฯ ขอขอบคุณ และอนุโมทนาบุญสำหรับพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจาค