Logo

ระบบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

รถบรรทุกการขนส่ง คือสิ่งขาดไม่ได้สำหรับการดำเนินธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น สินค้า เอกสาร ของฝาก แต่สิ่งของบางประเภทจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสภาวะอุณหภูมิ เพื่อความสมบูรณ์แบบของสินค้าและประโยชน์ของผู้บริโภค เช่นเดียวกับตู้เย็นที่ทุกครัวเรือนมีไว้เพื่อรักษาสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บถนอมอาหาร
แต่การควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมการขนส่งนั้นทุกคนมองว่าเป็นอุปสรรคเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าพลังงานจากรถบรรทุกห้องเย็นและปริมาณในการขนส่งที่น้อยเกินไปก็จะทำให้การลงทุนในการขนส่ง 1 ครั้ง ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร
การใช้กล่องโฟมในการขนส่งจึงเป็นอีกทางเลือกที่นิยมในการขนส่งปริมาณไม่มากเพราะว่า ราคาถูก จึงไม่เป็นภาระในการต้องนำกลับมาใช้อีก แต่ต้องแข่งกับเวลาที่กระชั้นชิด เพราะการควมคุมอุณหภูมิในกล่องโฟมสามารถทำได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
แต่การขนส่งโดยกล่องโฟมใช่ว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด กล่องโฟมที่ย่อยสลายยากกลับกลายเป็นภาระหลังจากการขนส่ง เพราะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิจำเป็นต้องใช้ น้ำแข็งแห้งในการทำอุณหภูมิแต่น้ำแข็งแห้งนั้นมีราคาแพงและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

Reuse

เพราะฉะนั้น ระบบขนส่ง Keep Kool จะสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการขนส่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานระหว่างขนส่ง และไม่ทำให้เกิดของเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

รถบรรทุก3Tem

Concept : ระบบขนส่งที่จะเปลี่ยนรถบรรทุกธรรมดา ให้ขนส่งสินค้าแช่เย็นได้

โดProcessesย องค์ประกอบของ Keep Kool มีดังนี้

1.Eutectic Plate Freezer

  ตู้แช่ PCM ที่สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -40 องศาเซลเซียล เพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่สำหรับแช่ PCM เพื่อบรรจุลงกล่องสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ

2.Ice Pack

  PCM ทีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยน้ำเกลือจุดเยือกแข็งตำทีถูกบรรจุอยู่ในปลอกพลาสติกสามารถช่วยให้สินค้าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและพร้อมนำไปขนส่งด้วยอุณหภูมิทีแตกต่างกัน 4 อุณหภูมิ และขนาดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด

3.CC-PV Box

  กล่องรักษาอุณหภูมิ CC-PV ด้วยนวัตกรรมการเก็บความเย็นแบบพิเศษ ผลิตจากฉนวนกับความร้อนสูญญากาศ V.I.P. (Vacuum Insulation Panel) เพื่อการรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้คงสภาพดีต้องการขนส่ง

 

 การทำงานขององค์ประกอบ 3 อย่าง

 การทำ

กล่องรักษาอุณหภูมิ CC-PV BOX S Size (22ลิตร)

CCPV22L

กล่องรักษาอุณหภูมิ CC-PV BOX M Size (40,50,60,70ลิตร)

DB-PV40L

กล่องรักษาอุณหภูมิ CC-PV BOX L Size (425ลิตร)

FP-PV425L (2)FP-PV425L (1)