Loading...

“มอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัดท่ามะปราง” วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ โรงงานต้าฟงอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมมอบหนังสือจำนวน 18 ลัง ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดท่ามะปราง จ.สระบุรี โดยโรงเรียนวัดท่ามะปราง มีนักเรียนจำนวน 300 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนวัดท่ามะปรางแล้ว ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆและผู้ใหญ่ รักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น

By | มิถุนายน 15th, 2016|Categories: กิจกรรมเพื่อสังคม|

“สานฝัน ปันของ เพื่อน้องท้องอิ่ม” วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งธุรกิจกับสังคมต้องอยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันจัดขึ้น คือ โครงการ "สานฝัน ปันของ เพื่อน้องท้องอิ่ม" โดยการก่อสร้าง "โรงเรือนเกษตรเพาะเห็ด" พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคหัวเชื้อเห็ด เพื่อมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ณ "โรงเรียนวัดถนนกะเพรา" อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

By | มิถุนายน 15th, 2016|Categories: กิจกรรมเพื่อสังคม|