Supermarket Shelve

ชั้นวางสินค้า หลากหลายขนาด สำหรับร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท Supermarket และร้านขายปลีกทั่วไป ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ผลิตด้วยเหล็กที่มีคุณภาพ และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับต่างประเทศ สามารถจัดวางสินค้าได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ท่านจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานสูง แต่ในราคาโรงงาน เพราะเราเป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

Product Description

Name :ชั้นวางสินค้า
Category :โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Sub – Category :ชั้นวางสินค้า
Brand :Metalite
Model :Standard
Product Type :สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :ชั้นวางสินค้า หลากหลายขนาด สำหรับร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท Supermarket และร้านขายปลีกทั่วไป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Supermarket Shelve”

Request Quotation Supermarket Shelve

Product Name (required)

Your Email (required)

Buyer Organization

Your Name (required)

Position

Mobile (required)

Tel

Fax

Remark


Quantity (required)

Budget (required)