ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้อลูมิเนียม

ข้อควรรู้ก่อนเลือกใช้-อลูมิเนียมลายไม

ข้อดีของการเลือกใช้

อลูมิเนียม คือวัสดุที่ได้รับการพัฒนาและผลิตให้มีความแข็งแรงทนทาน และมีข้อดีที่น่าสนใจมากมายหลายด้าน ๆ ส่งผลให้วัสดุชนิดนี้ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปในอนาคต โดยข้อดีที่น่าสนใจของวัสดุชนิดนี้นั้นมีรายละเอียดดังนี้ ความสวยงามเสมือนไม้ตามธรรมชาติ วัสดุไม้ตามธรรมชาติคือวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้งานกันมาตั้งแต่ในอดีต เพราะสามารถขึ้นรูปเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ง่าย และมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ แต่วัสดุไม้ตามธรรมชาตินั้นมีข้อด้อยเนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลานานกว่าจะมีขนาด หรือคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีไม้เพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ได้สะดวก เกิดเป็นความจำเป็นต้องหาวัสดุอื่น ๆ ที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ซึ่งหนึ่งในวัสดุที่ได้รับการพัฒฯขึ้นมาใหม่นี้ก็คืออลูมิเนียมนั่นเอง ความทนทานต่อความร้อนและแสงแดด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นรั้ว หรือประตู้รั้วนั้น วัสดุชนิดนั้น ๆ ต้องมีความแข็งมากเป็นพิเศษ เพราะแสงแดดนั้นมีความร้อนสูง สามารถทำให้ไม้ตามธรรมชาติแตกเป็นเสี้ยงและสึกกร่อนได้ ทั้งยังมีรังสีชนิดต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อพื้นผิววัสดุเป็นอย่างมาก มักทำให้สีของวัสดุชนิดต่าง ๆ ซีดจางได้ แต่ในกรณีของอลูมิเนียมลวดลายไม้ที่ใช้ความร้อนสูงในการผนึกแผ่นฟิลม์ลายไม้ให้เข้ากับอลูมิเนียมด้วยความร้อนที่สูงมากเป็นพิเศษ จึงทนทานต่อแสงแดดได้ยาวนานโดยที่สีสันยังคงสวยงามน่ามองอยู่ ความทนทานต่อแมลงสัตว์กัดแทะ เนื่องจากไม้เป็นวัสดุตามธรรมชาติ วัสดุชนิดนี้จึงมีปัญหาศัตรูตามธรรมชาติที่เข้ามาทำลายเนื้อไม้ให้เสียหายได้ง่าย ไม่ว่าจะสัตว์กัดแทะอย่างหนู หรือแมลงที่กินไม้เป็นอาหารอย่างมอด หรือปลวก ทำให้วัสดุไม้เกิดความเสียหาย ซึ่งวิธีการแก้ไขคือการใช้สารเคมีที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเพื่อรักษาเนื้อไม้เอาไว้ แต่ปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในอลูมิเนียม เพราะวัสดุชนิดนี้เป็นโลหะจึงไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเหล่านี้ ความทนทานต่อความชื้นได้ดี การใช้งานไม้ตามธรรมชาตินั้นมักมีข้อจำกัดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางบริเวณที่มีความชื้น หรือในช่วงฤดูฝนที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยจะทำให้ไม้เกิดลักษณะบวมน้ำ หรือเปื่อยจนชำรุดเสียหายได้ แต่ในกรณีของอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม และยังไม่ดูดซับน้ำ จึงไม่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงใช้งานไดด้เกือบทุกพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ตวามสะดวกในการติดตั้งและขนส่ง เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีน้ำหนักน้อยกว่าโลหะชนิดอื่น ๆ จึงสามารถขนย้ายได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก การติดตั้งก็สามารถทำได้ไม่ยากเพียงพิจารณาลักษณะของวัสดุที่ต้องการยึดติดซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นวัสดุปูน หรือเหล็ก เป็นต้น จากนั้นให้พิจารณาด้วยว่าเป็นการติดตั้งเพื่อใช้งานประเภทใด กรณีงานที่ต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ อาจต้องพิจารณาเพิ่มฐานรากเพื่อความแข็งแรงและมั่นคงเพิ่มเติมด้วย

รายละเอียดที่ต้องพิจารณาก่อนใช้งาน

ด้วยข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จึงทำให้อลูมิเนียมได้รับความนิยมในการใช้งานตามส่วนต่าง ๆ ของอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ดีการพิจารณานำวัสดุชนิดนี้ไปใช้งานนั้นมีข้อควรระวังคือขนาดพื้นที่ต้องการใช้งาน ก่อนที่จะนำอลูมิเนียมชนิดนี้ไปใช้งานควรมีการวัดขนาดพื้นที่ที่ต้องการนำไปใช้งานให้ดีเสียก่อน เพราะตัววัสดุจะได้รับการขึ้นรูปให้มีขนาดความยาว ความกว้าง และความหนามาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต ดังนั้นข้อมูลขนาดพื้นที่จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดจำนวนอลูมิเนียมที่ต้องการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ไม่มีวัสดุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากเกินไปได้ รูปแบบที่ต้องการใช้งาน แม้ว่าอลูมิเนียมลวดลายไม้จะเป็นวัสดุรูปทรงเราขาคณิต แต่ในการใช้งานนั้นสามารถสร้างความหลากหลายได้จากวิธีการจัดเรียง ระยะห่างระหว่างวัสดุแต่ละชิ้น ซึ่งต้องพิจารณาจากรูปแบบการใช้งานเช่นหากผู้ใช้งานต้องการความเป็นส่วนตัวและปิดกั้นสายตาจากผู้อื่นก็อาจพิจารณาให้มีระยะห่างที่น้อยลง แต่หากต้องการให้แสงลอดผ่าน หรือเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทของอากาศก็อาจพิจารณาเว้นระยห่างให้มากขึ้น หรือใช้ร่วมกับวัสดุชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามอย่างเหล็กสีดำ หรือสแตนเลสที่มีความมันวาว เป็นต้น ลักษณะการใช้งาน ลักษณะการใช้งานคือสิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะวัสดุชนิดนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะใช้เป็นประตู รั้ว ชั้นวางของ ไม้ระแนง หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามต้องการ ซึ่งลักษณะการใช้งานนั้นต้องสัมพันธ์กับความแข็งแรงของวัสดุยึดติด อย่างในกรณีที่เป็นงานที่ต้องรองรับน้ำหนักมาก ๆ หรืออยู่ในพื้นที่ภายนอกอาคารที่ต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากยวดยานพาหนะ หรือแรงลมในยามพายุฝนฟ้าคะนอง ก็ต้องพิจารณาเพิ่มวัสดุยึดติดให้มีความถี่มากขึ้น หรือมีลักษณะพิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานอลูมิเนียมลวดลายไม้

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากผู้ใช้งานต้องการให้การนำอลูมิเนียมลายไม้มาใช้งานสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงที่สุด ผู้ใช้งานควรทำการศึกษา และทำความเข้าใจกับวัสดุชนิดนี้และรูปแบบการใช้งานให้ดีเสียก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ความรวดเร็วในการทำงาน ความสวยงามของงาน ความแข็งแรงทนทานของงาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

เหตุผลที่อลูมิเนียมลวดลายไม้ได้รับความนิยม

ด้วยประโยชน์การใช้งานได้เกือบทุกส่วนของอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยประสิทธิภาพ และความสวยงามที่สามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้กับทุกงานที่เลือกใช้