ผลงานติดตั้ง

M-TRUSS

โครงหลังคาสำเร็จรูป

นวัตกรรมใหม่ของการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และวัสดุคุณภาพสูง รวมทั้งการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งอย่างมืออาชีพ ที่จะตอบทุกโจทย์ของผู้ที่ต้องการสร้างบ้านอย่างครบถ้วน