จากการจัดกิจกรรมของ บ.ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับโครงการ “สานฝัน ปันของ เพื่อน้องท้องอิ่ม” โดยการก่อสร้าง “โรงเรือนเกษตรเพาะเห็ด” พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคหัวเชื้อเห็ด เพื่อมอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้น้องๆที่โรงเรียนได้ส่งจดหมายมาถึงบริษัท และกล่าวขอบคุณบริษัทที่สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดให้ โดยสามารถนำเห็ดไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาเป็นทุนอาหารกลางวัน และสามารถนำเห็ดมาปรุงเป็นอาหารกลางวันได้อีก ซึ่งน้องๆก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับโรงเรือนเกษตรเพาะเห็ด
ทั้งนี้บริษัทต้องขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมขึ้น และต้องขอขอบคุณน้องๆที่มีส่วนในการทำกิจกรรมและสานฝันให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไป ขอบคุณครับ