ผลงานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สถานที่ : ร้านป๊ากะม้า ประเ […]

ผลงานแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

สถานที่ : ร้านป๊ากะม้า

ประเภทงาน : งานฝ้าเพดาน ตกแต่งร้าน