โครงสร้างบ้านสำเร็จรูป

นวัตกรรมใหม่ของการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และวัสดุคุณภาพสูง รวมทั้งการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งอย่างมืออาชีพ ที่จะตอบทุกโจทย์ของผู้ที่ต้องการสร้างบ้านอย่างครบถ้วน  ด้วยคุณสมบัติเด่น 7 ประการ ได้แก่

Performance :

1.Structural Efficiency : น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง

2.High Durability : ทนทานสูง

3.Design Flexibility : ออกแบบได้หลากหลาย

4.Time Saving : ลดระยะเวลาก่อสร้าง

5.High Quality : คุณภาพสูง

6.Low Maintenance : บำรุงรักษาต่ำ

7.Environmental Friendly : เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • การออกแบบเราออกแบบโดยโปรแกรมการคำนวณโครงสร้างเป็นผนังรับน้ำหนัก ทำให้ไม่มีเสา สะดวกกับงานตกแต่ง และรองรับการออกแบบได้เช่นเดียวกับโครงสร้างแบบอื่น  มาตรฐานการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • และมีน้ำหนักเบาเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างแบบ คสล. โดยวัสดุที่ใช้จะมีน้ำหนักเบาซึ่งสามารถลดน้ำหนักที่จะถ่ายลงสู่ฐานราก   จึงทำให้สามารถลดขนาดโครงสร้างฐานรากลงได้การออกแบบพื้นและฐานรากสามารถทำได้ 2  วิธีคือ 1. Footing และ 2. Concrete Slab ซึ่งการออกแบบแบบฐานราก จะใช้น้ำหนักที่ถ่ายมาจากโครงสร้างทั้งหมดคำนวณ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักกับโครงสร้าง คสล. จะน้อยกว่าจึงส่งผลต่อไปยังขนาดและปริมาณวัสดุงานฐานรากเพราะฉะนั้นด้วยน้ำหนักโครงสร้างและวัสดุปิดผนังที่เบากว่าจะทำลดขนาดฐานรากได้  ทั้งนี้ทั้งนั้นให้พิจารณาถึงปัจจัยสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างด้วย

โดยในส่วนของงานโครงสร้างสำเร็จรูปประกอบด้วย Floor Joist – Wall Frame – Roof Truss

สำหรับระยะเวลาในการติดตั้งโครงสร้างทั้งหมดนั้นใช้ระยะเวลา 3 – 4 วัน ซึ่งทางบริษัทใช้ทีมติดตั้งที่มีความชำนาญการทางการติดโครงสร้างสำเร็จรูป  ทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างมี Code Label และประกอบตามแบบติดตั้งที่ผ่านการตรวจสอบจากการออกแบบและผลิต  รวมถึงการตรวจสอบ Check List  หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ  จึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างมีความแข็งแรงและทนต่อการใช้งานอย่างแน่นอน

สำหรับงานระบบซึ่งประกอบด้วย  ระบบไฟฟ้าและประปานั้น ทางบริษัทได้มีการออกแบบระบบทั้ง 2 พร้อมกับการออกแบบโครงสร้าง  โดยขั้นตอนการออกแบบได้กำหนดแนวระดับ และตำแหน่งไว้ซึ่งเรียกว่า  Service Hole และมีแผ่น Cap Plastic ป้องกันจากโครงเหล็กที่มีความคม  ซึ่งจะปลอดภัยและง่ายต่อการติดตั้งงานระบบ+

ส่วนของงานวัสดุปิดผิวทางบริษัทได้คัดสรรและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน  นอกจากโครงสร้างรับน้ำหนักได้ทุกจุดแล้วก็ยังสามารถเป็นโครงเคร่าให้กับวัสดุที่จะนำมาปิดแผ่น เช่น งานผนัง  งานฝ้าเพดาน  งานตกแต่งและงาน Air Condition

สำหรับงานหน้าต่างและประตูสามารถกำหนดขนาดไปพร้อมกับการออกแบบโครงสร้าง  ซึ่งทำให้ความคาดเคลื่อนไม่เกิดขึ้นในเรื่องของขนาดและระดับกับโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป อีกทั้งการทำงานสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และสะอาดเรียบร้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างแบบเดิม