ZAMSOM

นวัฒกรรมโครงสร้างสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์งานก่อสร้างสมัยใหม่ ที่สะดวก ระยะเวลาก่อสร้างติดตั้งที่รวดเร็ว
ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน และยังสามารถรื้อถอนเพื่อย้ายโครงสร้างไปติดตั้งยังสถานที่ตั้งใหม่ได้
*ติดตั้งง่าย
*ใช้เวลาในการติดตั้งรวดเร็ว
*ออกใบรับประกัน
*ระบบยึดเป็น Nut&Bolt

Production line

7.ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการจัดส่งวัสดุเพื่อติดตั้ง

1.การเตรียมวัตถุดิบ จากคอยเหล็กม้วน
2.ขั้นตอนการตัดเหล็ก
3.ขั้นตอนการขึ้นรูป
4.ขั้นตอนการเจาะรู สำหรับการยึด
5.ลงรหัสของแต่ละชิ้นงาน
6.ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
7.ขั้นตอนบรรจุภัณฑ์
8.ขั้นการการขนส่งวัสดุเข้าสู้หน้างานเพื่อติดตั้ง

Installation

Raw Material

วัสดุ ZAMSON
-หน้าตัดตัว C & Z ขนาด c100-300 mm. ผลิตจากเหล็ก G450 = ชั้นเคลือบ Super Dyma Z275 วัสดุแข็งแรง ป้องกันสนิม ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบการยึดสกรู จุดต่อต่างๆด้วย APEX BREAKET และ KNEE BREALET

Software Design

การออกแบบ 3 ขั้นตอน
1.ขึ้นโมเดลตามแบบของลูกค้า และ ข้อกำหนด
2.ใส่ข้อกำหนดของการออกแบบ Design Criteria
3.วิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อหาค่าตามหลักวิศวกรรม Analysis

ตัวอย่างงานโครงสร้าง ZAMSON