แผ่นอลูมิเนียมมีขนาดไหนบ้าง

แผ่นอลูมิเนียมโดยทั่วไปแผ่นอลูมิเนียมจะได้รับการผลิตให้อยู่ในรูปคล้ายกล่องทรงยาว โดยภายในรูปทรงกล่องนั้นก็จะมีเสริมให้แข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักต่าง ๆ ได้มาก โดยทั่วไปขนาดความยาว และความหนานั้นจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเพราะช่างจะไม่ต้องมาทำการไสหน้ากว้าง หรือเลื่อยปรับขนาดอีกครั้งที่หน้างานเหมือนวัสดุไม้ตามธรรมชาติ คือความยาวที่ 6 เมตร และความหนาที่ 20 มิลลิเมตร แต่จะมีหน้ากว้างที่แตกต่างกันไปได้แก่ 2, 4 และ 6 นิ้ว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ได้หลากหลายมากขึ้นอย่างการทำเป็นไม้ระแนงที่ต้องการความโปร่งให้แสงลอดผ่านได้ก็ควรใช้หน้ากว้างที่ 2 นิ้วเพื่อให้มีแสงแดดส่งได้สะดวก แต่ในกรณีทำเป็นรั้วบ้านที่ต้องการความแข็งแรงและป้องกันสายตาจากคนรอบข้างก็อาจพิจารณาหน้ากว้าง 6 นิ้วเพื่อให้สามารถบังสายตาได้ดียิ่งขึ้น