AL Box Square

฿265.00฿2,270.00

ล้างค่า

อลูมิเนียมลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี 4 ขนาด

-ขนาด 25×25 mm. ความหนา 1.0 mm.

-ขนาด 38×38 mm. ความหนา 1.2 mm.

-ขนาด 50×50 mm. ความหนา 1.5 mm.

-ขนาด 75×75 mm. ความหนา 1.5 mm.

AL Box Square

฿265.00฿2,270.00

ล้างค่า

อลูมิเนียมลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี 4 ขนาด

-ขนาด 25×25 mm. ความหนา 1.0 mm.

-ขนาด 38×38 mm. ความหนา 1.2 mm.

-ขนาด 50×50 mm. ความหนา 1.5 mm.

-ขนาด 75×75 mm. ความหนา 1.5 mm.

AL Box Square

฿265.00฿2,270.00

ล้างค่า

อลูมิเนียมลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี 4 ขนาด

-ขนาด 25×25 mm. ความหนา 1.0 mm.

-ขนาด 38×38 mm. ความหนา 1.2 mm.

-ขนาด 50×50 mm. ความหนา 1.5 mm.

-ขนาด 75×75 mm. ความหนา 1.5 mm.