อลูมิเนียม G-Lock

฿920.00฿1,545.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , ผนัง , หน้ากากอาคาร

ขนาด : 115 x 8 mm.

วัสดุ : อลูมิเนียม หนา 1 mm.

Accessories :  ฉาก 1 x 1 นิ้ว

สี : ลายไม้ / สีฝุ่น

เส้น/ตรม. :    ชนชิด 1.66เส้น  เว้นร่อง 1.83เส้น

วิธีติดตั้ง : ยึด G Lock เข้ากับโครงเหล็กเข้ากับสกรูและนำ G Lock ตัวที่ 2 เข้าล็อกกับตัวที่ 1
แล้วยึด G Lock ตัวที่ 2 เข้ากับโครงเหล็กและยึดที่ 3,4,5  ไปเรื่อยๆ

อลูมิเนียม G-Lock

฿920.00฿1,545.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , ผนัง , หน้ากากอาคาร

ขนาด : 115 x 8 mm.

วัสดุ : อลูมิเนียม หนา 1 mm.

Accessories :  ฉาก 1 x 1 นิ้ว

สี : ลายไม้ / สีฝุ่น

เส้น/ตรม. :    ชนชิด 1.66เส้น  เว้นร่อง 1.83เส้น

วิธีติดตั้ง : ยึด G Lock เข้ากับโครงเหล็กเข้ากับสกรูและนำ G Lock ตัวที่ 2 เข้าล็อกกับตัวที่ 1
แล้วยึด G Lock ตัวที่ 2 เข้ากับโครงเหล็กและยึดที่ 3,4,5  ไปเรื่อยๆ

อลูมิเนียม G-Lock

฿920.00฿1,545.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , ผนัง , หน้ากากอาคาร

ขนาด : 115 x 8 mm.

วัสดุ : อลูมิเนียม หนา 1 mm.

Accessories :  ฉาก 1 x 1 นิ้ว

สี : ลายไม้ / สีฝุ่น

เส้น/ตรม. :    ชนชิด 1.66เส้น  เว้นร่อง 1.83เส้น

วิธีติดตั้ง : ยึด G Lock เข้ากับโครงเหล็กเข้ากับสกรูและนำ G Lock ตัวที่ 2 เข้าล็อกกับตัวที่ 1
แล้วยึด G Lock ตัวที่ 2 เข้ากับโครงเหล็กและยึดที่ 3,4,5  ไปเรื่อยๆ