Grill Louver 100-35V

฿1,715.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , เพดานกระเบื้อง, แผงตกแต่ง, ผนัง, ตกแต่งภายนอก
หน้ากว้าง : 100×35 มม.
ความยาว : 4,000 มม.
ความหนา : 1.20 มม.
สี : ลายไม้ / สีฝุ่น

Grill Louver 100-35V

฿1,715.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , เพดานกระเบื้อง, แผงตกแต่ง, ผนัง, ตกแต่งภายนอก
หน้ากว้าง : 100×35 มม.
ความยาว : 4,000 มม.
ความหนา : 1.20 มม.
สี : ลายไม้ / สีฝุ่น

Grill Louver 100-35V

฿1,715.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ฝ้าเพดาน , เพดานกระเบื้อง, แผงตกแต่ง, ผนัง, ตกแต่งภายนอก
หน้ากว้าง : 100×35 มม.
ความยาว : 4,000 มม.
ความหนา : 1.20 มม.
สี : ลายไม้ / สีฝุ่น