Solar Shading #100

฿2,155.00฿3,370.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ระแนงบังแดด , หน้ากากอาคาร มี 3 ขนาด

– หน้ากว้าง : 100×20 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 150×30 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 300×54 mm. หนา 2.00 mm.

ความยาว : 6.00 มม.

 

Solar Shading #100

฿2,155.00฿3,370.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ระแนงบังแดด , หน้ากากอาคาร มี 3 ขนาด

– หน้ากว้าง : 100×20 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 150×30 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 300×54 mm. หนา 2.00 mm.

ความยาว : 6.00 มม.

 

Solar Shading #100

฿2,155.00฿3,370.00

ล้างค่า

วิธีใช้งาน : ระแนงบังแดด , หน้ากากอาคาร มี 3 ขนาด

– หน้ากว้าง : 100×20 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 150×30 mm. หนา 1.30 mm.

– หน้ากว้าง : 300×54 mm. หนา 2.00 mm.

ความยาว : 6.00 มม.